کرج - فردیس - صندوق پستی 136-31755
02636521970
02636559084
09124245286

آمینواسید کشاورزی


آمینو اسید کشاورزی

کود مایع مرغی
کود مرغی مایع
گیاهان به وسیله فرآیند فتوسنتز کربوهیدرات ها را سنتز می کنند. کاهش فتوسنتز در گیاه و میزان آن، گیاه را به سمت رشد کم و در نهایت به مرگ سلول های گیاهی هدایت می کند. در این میان نقش کلروفیل ها در واقع عهده دار جذب و تعادل انرژی و همچنین جذب مولکولی در گیاه است.
گلیسین نوع ال و گلوتامیک اسید نوع ال، دو عامل مهم در شکل گیری پروسه متابولیسم بنیادی گیاهان و بافت گیاهی بوده و به طور مستقیم بر سنتز کلروفیل ها نقش اساسی دارند.
  آمینو اسید

اشتراک گذاری:
    
 •  
  آدرس:
  کرج - فردیس - صندوق پستی 136-31755
 •  
  دفتر:
  02636521970
 •  
  کارخانه:
  02637850636
 •  
  موبایل:
  09124245286
 •  
  فکس:
  02636559084
 •  
  ایمیل:
صفحه تماس با ما
بالا
پایین
No Internet Connection